Scroll Top

“CV center” layİhəsİ regİonal nümayəndəlİklərdə

IMG_2689
Gəncə-Daşkəsən, Qarabağ və Lənkəran-Astara regional nümayəndəliklərimizdə gənclər üçün “CV center” layihəsi həyata keçirilib.