Scroll Top

“İxtİsas bələdçİsİ” layİhəsİ Abşeron-Xızı regİonal nümayəndəlİyİndə

İxtisas bələdçisi - Abşeron-Xızı (2)
Abşeron-Xızı regional nümayəndəliyi və ona daxil olan bölmələrin gəncləri üçün “İxtisas bələdçisi” layihəsi həyata keçirilib.

Layihə çərçivəsində orta təhsil müəssisələrində baş tutan sessiyalar zamanı “Düzgün ixtisas seçimi və onun əsas meyarları”, “Kodlaşdırma qaydaları, “Seçim mərhələsinə psixoloji hazırlıq”, “İxtisas qruplarına daxil olan əsas ixtisaslar”, “Perspektivlər və gələcəyin ixtisasları” haqqında məlumat verilib.