Könüllülük və sosiallaşma

Mərkəzə doğru
Mərkəzə doğru
Həmrəy könüllü
Həmrəy könüllü
Gəncdən gəncə
Gəncdən gəncə
Atma, yarat
Atma, yarat
Sağlam komanda
Sağlam komanda
Yaşıl həftə
Yaşıl həftə