Scroll Top

Lənkəran-Astara regİonal nümayəndəlİyİ tərəfİndən keçİrİlən fəalİyyətlər

Lənkəran-Astara - fəaliyyətlər (4)
Lənkəran-Astara regional nümayəndəliyi və ona daxil olan bölmələr tərəfindən gənclər üçün müxtəlif fəaliyyətlər keçirilib.

Lənkəran gəncləri üçün “Öz potensialını kəşf et” təlimi həyata keçirilib. Masallı bölməmizdə “İxtisas seçimi” təlimi baş tutub. Yardımlı’da isə “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili”nə həsr olunmuş intellektual oyun təşkil edilib.