Scroll Top

Əsas Həyat Bacarıqları

Əsas Həyat Bacarıqları

“Soft Skills” təlimlər silsiləsi çərçivəsində gənclərin şəxsi inkişafının təmin edilməsi, onlarda sosial səriştələrin formalaşdırılması, şəxsi və karyera həyatı ilə bağlı strateji hədəflərin qoyulması məqsədilə fəaliyyətlər həyata keçirilir. Fəaliyyətlər 16 mövzudan ibarət olmaqla, vaxtın səmərəli idarə olunması və asudə vaxtın düzgün seçilməsi, düşünmə bacarıqları, şəxslərarası ünsiyyət, hədəflərin müəyyənləşdirilməsi, özünü qiymətləndirmə və s. mövzularda təlimlər keçirilir.