Scroll Top

0-dan başla

0-dan başla

Fəaliyyət çərçivəsində gənclərə ofis və dizayn proqramları haqqında məlumat verilir, praktiki tapşırıqlar işlənilir. Hər bir proqram haqqında ilkin məlumatdan əlavə lent başlıqları haqqında məlumatlar verilməklə fəaliyyətlər silsilə şəklində və davamlı olaraq keçirilir.