Scroll Top

Atma, yarat

Atma, yarat

Yaradıcı gənclərin toxunuşu ilə lazımsız hesab edilən əşyalardan, atılması planlaşdırılan plastik, kağız, parça, taxta və digər materiallardan müxtəlif əl işləri hazırlanır. Bu layihə eyni zamanda tullantı hesab edilən əşyaların təkrar istifadəsinə marağı artırır, yararlı tullantıların təkrar istifadəsinə təkan verir.