Cv Center

Cv Center

Nümayəndəliklərdə “CV” hazırlanması ilə bağlı gənclər üçün görüşlər keçirilir. Gənclərdən ibarət kiçik araşdırma qrupları yaradılaraq, rayon ərazisində mövcud olan vakansiyalar barədə informasiya toplanılır və gənclərin vakansiyalara müraciət etmələri istiqamətində müvafiq işlər aparılır. Həmçinin “CV” hazırlamaq istəyən gənclərə əməkdaşlarımız tərəfindən dəstək göstərilir.