Scroll Top

Klub fəaliyyətləri

KLUB FƏALİYYƏTLƏRİ

İstedadlı gəncləri üzə çıxarmaq, onların asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün regional nümayəndəliklər və bölmələrimizdə mədəniyyət və incəsənət, intellektual oyunlar,ekoloji aksiyalar, idman yarışları, xarici dillərin öyrənilməsi kimi müxtəlif məzmunları özündə ehtiva edən klublar fəaliyyət göstərir.