Regİon gənclərİnİn məşğulluğuna dəstək

Regİon gənclərİnİn məşğulluğuna dəstək

Regional nümayəndəliklər və bölmələrimizdə “Region gənclərinin məşğulluğuna dəstək” layihəsi keçirilir.  Layihə çərçivəsində hər rayonda 2 gün olmaqla müxtəlif mövzularda təlimlər keçirilir. Təlimlərdə gənclərlə ümumi tanışlıq, layihənin məqsədi və əhəmiyyəti ilə bağlı məlumatlandırma, gənclərin bir-biriləri ilə ünsiyyət qurması, özlərini daha yaxşı ifadə etmələri üçün müxtəlif oyunlar təşkil olunur. Həmçinin karyera planlaması, iş həyatını doğru anlama, gələcək karyeraya hazırlıq, əmək bazarı və məşğulluq kimi mövzularda təlimlər, müxtəlif enercayzerlər keçirilir.