Scroll Top

Sağlam komanda

Sağlam komanda

Layihə çərçivəsində gənclərə iş yerində komanda işinin faydaları, sağlam rəqabətli inkişaf, komandada ünsiyyət, komanda yükünü bölüşmək və s. öyrədilir. Gənclər öyrəndiklərini komanda oyunlarında, qrup işləri təqdim edərək və praktiki tapşırıqları həll edərək mənimsəyir. Komandalar arasında müxtəlif yarışlar keçirilir və bu yarışların məqsədi gənclər arasında komanda quruculuğunun və komanda ruhunun inkişaf etdirilməsidir.