Scroll Top

Yurdunu kəşf et və tanı!

Yurdunu kəşf et və tanı!

Gənclərdən ibarət qruplar onlayn resurs və tərəfdaş qurumlar vasitəsilə öz yaşadığı ərazidə yerləşən tarixi və çağdaş memarlıq abidə və tikililəri barəsində ilkin olaraq məlumat toplayır. Toplanılan məlumatlar əsasında daha böyük qruplarla həmin məkanlara ziyarətlər təşkil olunur. Layihədə gənclər regionun tarixini öyrənir, birlikdə maraqlı vaxt keçirirlər.