Scroll Top

Qarabağ regİonal nümayəndəlİyİ tərəfİndən keçİrİlən fəalİyyətlər

Qarabağ - fəaliyyətlər (1)
GİKM-in Qarabağ regional nümayəndəliyi və ona daxil olan bölmələr tərəfindən gənclər üçün müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirilib.

Ağcabədi gəncləri üçün “Maslonun ehtiyacları piramidası” və “CV center” təlimi, Ağdam gəncləri üçün “Uşaq hüquqları” təlimi, Füzulidə isə “Şəxsi inkişaf” təlimi baş tutub və Heydər Əliyev Mərkəzinə ekskursiya təşkil olunub.