Scroll Top

Sabİrabadda“Regİon gənclərİnİn rəqəmsal vətəndaşlıq sahəsİndə maarİfləndİrİlməsİ” layİhəsİ

IMG_1099
Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin tərəfdaşlığı, Gənclərin Sosial İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Sabirabadda gənclər üçün “Region gənclərinin rəqəmsal vətəndaşlıq sahəsində maarifləndirilməsi” layihəsi keçirilib.