Scroll Top

Şİrvan və Naftalan gənclərİ üçün “0-dan könüllü” layİhəsİ

Naftalan - o-dan könüllü (2)
Şirvan və Naftalan gəncləri üçün “0-dan könüllü” layihəsi həyata keçirilib.

“Könüllülük nədir?”, “Könüllülük işinin tarixi” və “Könüllülük işinin təşkili” haqqında gənclərə ətraflı məlumat verilib.