Scroll Top

Struktur

Baş ofİs

IMG_34642

Azər Əlİyev

Baş Dİrektor

Malİyyə və İnsan Resursları şöbəsİ

IMG_4893
Ülkər Mİr-bağırova

Şöbə müdiri – Baş mühasib

IMG_2401-2
Ləman Harunova

İnsan resursları üzrə baş mütəxəssis

IMG_3792
Şənay Məmmədova

Maliyyə üzrə baş mütəxəssis

İctİmaİyyətlə əlaqələr və Kommunİkasİya şöbəsİ

IMG_2503-3
Könül İsmayılzadə

Şöbə müdiri

IMG_2482-2
Nuranə Rzayeva

Aparıcı mütəxəssis

IMG_8973-2-2
Ləman Aşİrova

Dizayner

Regİonal nümayəndəlİklərlə İş şöbəsİ

IMG_2435-2
İsmayıl Süleymanov
Şöbə müdiri
IMG_2464-2
Mətanət Xəlİlova

Aparıcı mütəxəssis

Layİhələrİn və Proqramların İdarəedİlməsİ şöbəsİ

IMG_6397
Jalə Həsənova
Baş mütəxəssis
IMG_2493-2
Əlİ Əlİyev
Aparıcı mütəxəssis

İnzİbatİ İdarəetmə və Təchİzat şöbəsİ

IMG_2411-2
Nahİb Bədəlov

Şöbə müdiri

IMG_2427-2
Fərqanə Məmmədova

Aparıcı mütəxəssis