Posts Media Grid

Regİon gənclərİ Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Gününü qeyd edİb
Regİon gənclərİ Anım Günündə şəhİdlərİmİzİ ehtİramla yad edİb
Regİon gənclərİ Beynəlxalq Gənclər Gününü qeyd edİblər
Regİon gənclərİ müstəqİllİyİmİzİn 105-cİ İlİnİ qeyd edİblər
Regİon gənclərİ tərəfİndən Ulu Öndər Heydər Əlİyevİn  100-cü İldönümü qeyd edİlİb
Regİon gənclərİ tərəfİndən Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatİrəsİ anılıb
Azərbaycan Gənclərİ Günü regİonlarda qeyd edİlİb
Regİon gənclərİ tərəfİndən 20 Yanvar facİəsİnİn qurbanları yad edİlİb